Uvolnění návštěv v domově pro seniory od 25. 5. 2020

22.05.2020

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 18. května 2020 č. 555, přílohy č. 4, se od 25. 5. 2020 povolují návštěvy klientů Domova pro seniory, a to za následujících podmínek:

  • Budova zůstane i nadále uzavřena. Vstup do budovy bude povolen pouze po zazvonění.
  • Návštěvy proběhnou pouze po předem domluveném termínu
    na tel. č. 773 777 384. Rezervace návštěv je možná v pracovní dny od 8:00 do 15:00.

Bez předem domluvené návštěvy nebude nikdo vpuštěn.

  • Každá osoba navštěvující klienta před vstupem podepíše čestné prohlášení spojené s nemocí COVID-19 a bude jí změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u klienta.
  • Nezletilým osobám bude umožněn vstup pouze v doprovodu dospělé osoby.
  • Ve stejném čase mohou klienta navštívit maximálně dvě osoby, a to na dobu nejdéle 30 minut.
  • Návštěva bude vybavena vlastní rouškou a při vstupu si řádně odezinfikuje ruce. Během návštěvy si nebude sundávat roušku a bude dodržovat hygienická opatření.
  • Místo setkání klienta s návštěvou určuje personál (jídelna, hala, dvůr, pokoj).

Děkujeme za respektování nastavených pravidel a prosíme o trpělivost a ohleduplnost vůči našim zaměstnancům a ostatním klientům.