O nás

Obecně prospěšná společnost Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, zapsaná dne 20. prosince 2004, u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 0, vložka 112, jejímž zřizovatelem je město Rychnov nad Kněžnou,  navazuje na dlouholetou tradici poskytování pečovatelské služby na území města.  V minulosti se pečovatelská služba převážně zaměřovala na péči o domácnost a dovážku obědů.

V dnešní době jsou Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. největší organizací v regionu poskytující služby sociální péče. Jako jediní v okolí nabízíme díky spojení s Domácí zdravotní péčí ideální propojení zdravotní a sociální péče. Kvalifikovaný, pravidelně školený tým, tvořený sociálními pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotními sestrami může flexibilně reagovat na Vaše potřeby, či potřeby Vašich blízkých, pomoci Vám v nepříznivé sociální situaci a zajistit komplexní celodenní péči o klienty v  domácím prostředí.

Posláním naší organizace je napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Snahou naší organizace je podporovat rodiny a odlehčovat osobám, které pečují o své blízké.

Společnost a její pracovníci se při poskytování služeb vždy řídí takovými pravidly, která zaručují uživatelům respekt jejich individuality, zachování a chránění jejich důstojnosti, respekt jejich potřeb a práv, rovnost a partnerství mezi uživatelem a poskytovatelem.

Výroční zpráva

Výroční zpráva společnosti je zveřejněna ve Sbírce listin Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, kde je dostupná online.

Ke stažení