Povinně zveřejňované informace

Výroční zpráva

Výroční zpráva společnosti je zveřejněna ve Sbírce listin Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, kde je dostupná online.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.