Veřejné zakázky

Profil zadavatele   
Odkaz na přehled zakázek z profilu zadavatele

 

Projektová dokumentace – „Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb“

Výzva k předložení nabídek a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku - Projektová dokumentace – „Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb“

PDF Zadávací dokumentace, 771 kB

 

Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou – stavební práce

Výzva k předložení nabídek a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku - "Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou"

PDF Zadávací dokumentace, 3.7 MB

PDF Dodatečné informace 1, 444 kB

PDF Dodatečné informace 2, 239 kB

PDF Dodatečné informace 3, 353 kB

 

TDI a koordinátor BOZP při realizaci stavby s názvem „Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou“

Výzva k předložení nabídek a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku - TDI a koordinátor BOZP při realizaci stavby s názvem „Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou“

PDF Zadávací dokumentace, 1 MB

MS Word Příloha č. 1 – Krycí list, 71 kB

MS Word Příloha č. 2 – Čestné prohlášení, 33 kB

MS Word Příloha č. 3 – Příkazní smlouva, 137 kB

PDF Příloha č. 4 – Veřejnoprávní smlouva, 4.8 MB

Příloha č. 5 – Projektová dokumentace

 

Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou – technologické vybavení kuchyně

Výzva k předložení nabídek a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

PDF Zadávací dokumentace, 350 kB

 

Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou - vybavení koupelny

Výzva k předložení nabídek a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

PDF Zadávací dokumentace, 531 kB

 

Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou - technologické vybavení prádelny

Výzva k předložení nabídek a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

PDF Zadávací dokumentace, 530 kB

 

Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou - vybavení nábytkem

Výzva k předložení nabídek a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

PDF Zadávací dokumentace, 580 kB