Denní stacionář - Domovinka

Denní stacionář (Domovinka) poskytuje službu osobám, které potřebují pravidelnou pomoc, nebo dohled, a pomocí sociálně terapeutických činností udržuje jejich soběstačnost. Nemá-li pečující osoba možnost dopravit pečovanou osobu do Denního stacionáře, jsme schopni ve spolupráci s dalšími našimi službami zajistit doprovod nebo dopravu do/z Denního stacionáře. Službou se snažíme odlehčit rodině při péči o osobu blízkou. Klient se odpoledne nebo večer vrací zpět do domácího prostředí.

Cílová skupina:

Služba je určena osobám starším 18 let, které mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby:

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • senioři

Podmínky, za kterých  službu poskytneme

 • Potřeba využívat službu – situace žadatele vyžaduje pomoc druhé osoby
 • Odpovídající cílová skupina
 • Volná kapacita služby
 • Služba je poskytována v předem dohodnutém dni a časovém úseku
 • Splnění formálních náležitostí
  • vyplnění Žádosti o zavedení Denního stacionáře, souhlas s provedením sociálního šetření
  • písemné potvrzení Souhlasu se zpracováním a poskytnutím osobních údajů
  • písemné uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby
  • dodržování vnitřních pravidel pro poskytování služby

Oblasti, v kterých pomoc poskytujeme

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, přesun na vozík či lůžko, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu

Pomoc při osobní hygieně.
Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy.
Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Cvičení, čtení, povídání, atd.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Procházky a doprovody.

Sociálně terapeutická činnost.
Hry, cvičení paměti, aktivní vzpomínání.

Pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

V Domovince se postaráme komplexně o klienta tím, že :

 • Zajistíme dopravu do Domovinky i zpět
 • Zajistíme potřebný odpočinek
 • Zajistíme stravu po předchozí domluvě

Dostupnost, působnost

Denní stacionář je poskytován ambulantní formou – klient dojíždí (je dopravován) do místa poskytování služby.

Služba je dostupná v pracovní dny od 6:00 – 18:00, v prostorách nové budovy společnosti PRO-SEN, Na Drahách 1826, Rychnov nad Kněžnou.

Službu poskytujeme obyvatelům s trvalým bydlištěm na území Rychnova nad Kněžnou a přilehlých obcí (Lipovka, Lokot, Litohrady, Městská a Panská Habrová, Končiny, Dlouhá Ves, Roveň, Jámy, Dubno), v Černíkovicích a Domašíně, v Solnici  a Ještěticích.

U osob, které mají trvalé bydliště mimo výše uvedené obce je služba poskytována za speciálních podmínek. Více informací podá sociální pracovnice na tel. č. 724 784 181

Ceník

Ceny za poskytované úkony jsou uvedeny v ceníku.

V případě nespokojenosti s námi poskytnutou službou, máte právo podat si stížnost dle postupu uvedeného v dokumentu Informace pro podání stížnosti.

Kontakt pro zájemce

Sociální pracovnice
Bc. Mária Boštíková
po–pá 7:00–15:30
tel: 724 784 181
email: soc.pracovnice@pro-sen.eu

Dokumenty

Foto