Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je zdravotní péče poskytována klientům bez rozdílu věku, pohlaví a diagnózy v jejich vlastním domácím prostředí na základě doporučení svého registrujícího praktického lékaře pro dospělé, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci.

Komu je služba poskytována :

 • Nemocným, kteří po propuštění z lůžkového zařízení potřebují následnou péči
 • Chronicky nemocným
 • Klientům po úrazech a operacích, kteří potřebují systematickou péči, ošetřovatelskou rehabilitaci, převazy, …
 • Nevyléčitelně nemocným, klientům v terminálním stádiu
 • Klientům s domácí umělou plicní ventilaci
 • Klientům s peritoneální dialýzou
 • Klientům s hemofilickým onemocněním

Oblasti, v kterých zdravotní péči poskytujeme

 • podávání léků všech forem, aplikace injekcí
 • infuzní terapie, aplikace parenterální výživy
 • odběr biologického materiálu
 • lokální ošetření bércových vředů, pooperačních ran i ostatních defektů ve spolupráci s ošetřujícím odborným lékařem
 • zaučování a nácvik aplikace inzulínu
 • léčebně rehabilitační péče, nácvik soběstačnosti a základní rehabilitace u ležících či obtížně se pohybujících klientů
 • péče o ventilované pacienty (DUPV - domácí umělá plicní ventilaci)
 • péče o pacienty s domácí peritoneální dialýzou
 • péče o pacienty s invazivními vstupy (PEG, periferní a centrální žilní katetry, tracheostomie, porty…)
 • péče o warfarinizované a hemofilické pacienty
 • cévkování, péče o pacienty s permanentními katetry, včetně výměny katetrů
 • klyzma
 • komplexní ošetřovatelská péče o klienty v terminálním stádiu, paliativní péče
 • prevence a léčba proleženin, edukace rodiny, možnost zajištění půjčení kompenzačních pomůcek
 • kvalifikované rady i pomoc při ošetřování v rodině

Dostupnost a působnost služby

Zdravotní péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Pracovní doba je rozložena dle potřeby poskytování zdravotní péče a ordinací lékaře.

Domácí zdravotní péče je poskytována klientům v jejich domácím prostředí na základě doporučení registrujícího lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci.

Služba je poskytována klientům žijícím v  Rychnově nad Kněžnou a širokém okolí.

Ceník

Péči, pokud ji naordinoval příslušný lékař, hradí zdravotní pojišťovna, u které je klient pojištěn.

Naše agentura má smluvní vztah s níže uvedenými zdravotními pojišťovnami:

111 VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna

207 OZP – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

209 ZPŠ – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211 ZPMV – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Kontakt pro zájemce

Vrchní sestra domácí zdravotní péče
Klára Černá
po–pá 7:00–15:30
tel: 608 917 831
email: domacipece@pro-sen.eu

Foto