DOMY s pečovatelskou službou

V Rychnově nad Kněžnou, v ulici Na Drahách, se nachází dva domy s pečovatelskou službou – Penzion Eliška (Na Drahách 1595) a Penzion Anežka (Na Drahách 831). Budovy jsou situovány v klidné části města, přibližně 700 m od náměstí, v blízkosti je lékař, lékárna, supermarket, kadeřník a pedikérka.

Penziony nabízí celkem 76 bytů, z toho 58 bytů o velikosti 0+1 a 18 bytů o velikosti 1+1. Všechny byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou s elektrickým vařičem, sociálním zařízením a vestavnou skříní v zádveří. Nájemce si byt vybavuje svým nábytkem a spotřebiči (lednici, atd.). Obyvatelé žijící v přízemních bytech mají možnost využívat terasu, většina bytů ve vyšších patrech má balkon. Byty jsou přizpůsobeny osobám se zhoršenou mobilitou a budovy jsou vybaveny výtahem.

V obou budovách je poskytována Pečovatelská služba 24 hodin 7 dní v týdnu. Pro větší pohodlí a bezpečnost klientů při osobní hygieně je možné využívat Středisko osobní hygieny nacházející se v budově Anežka. V této budově se též nachází prostor Denního stacionáře – Domovinka. Obyvatelé mají možnost obědvat ve společných jídelnách a účastnit se společenských akcí (Bohoslužby, přednášky, setkání, posezení).

Byty v DPS jsou určeny osobám, které potřebují z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pomoc druhé osoby při péči o vlastní osobu a domácnost. Byty jsou určeny především obyvatelům Rychnova nad Kněžnou a přilehlých obcí. Obyvatelé DPS se řídí Domovním řádem domů s pečovatelskou službou.

Jak žádat o byt

Žádost o byt pro obyvatele Rychnova nad Kněžnou a Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty v DPS v Rychnově nad Kněžnou lze stáhnout dole na této stránce, dále jsou k dispozici na Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Rychnově n. Kn., nebo u sociální pracovnice Sociálních služeb města Rychnov n. Kn., o.p.s..

Zájemce z jiných obcí žádáme, aby si žádost a pravidla vyzvedli osobně.

Řádně vyplněnou žádost lze odevzdat na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, popř. u sociální pracovnice Sociálních služeb města Rychnov n. Kn. Vaši žádost posoudí Komise sociální Rady města Rychnov nad Kněžnou, která zasedá 1x za 3 měsíce. Komise sestavuje Pořadník uchazečů o byt v domech s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou. Přidělení bytu schvaluje Rada města Rychnov n. Kn.

Na koho se obracet s dotazy

Pro umístění v DPS Rychnov nad Kněžnou

Odbor sociálních věcí, Městský úřad Rychnov nad Kněžnou – tel: 494 509 400, 731 556 962
Sociální pracovnice Sociálních služeb města Rychnov nad Kněžnou, tel: 602 619 478

Pro umístění v DPS Černíkovice

Obecní úřad Černíkovice, tel: 494 384 124

Pro umístění v DPS Solnice

Městský úřad Solnice, tel: 494 596 151

Dokumenty

Foto