Pečovatelská služba

Poskytováním úkonů Pečovatelské služby napomáháme klientovi setrvat v domácím prostředí. Postaráme se nejen o domácnost klienta, ale pomůžeme i při péči o jeho osobu, jako je pomoc při osobní hygieně včetně výměny inkontinenčních pomůcek, příprava, zajištění a podání jídla, nebo dohled. V případě, že se klient stane imobilním, pomůžeme vytvořit takové podmínky, aby nemusel odcházet do pobytového zařízení.

Cílová skupina:

Služba je určena pro osoby se sníženou soběstačností, které vyžadují pomoc jiné fyzické osoby:

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • rodiny s dítětem/dětmi (ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí)
 • senioři

Služba je poskytována osobám bez omezení věku.

Podmínky, za kterých  službu poskytneme

 • Odpovídající cílová skupina
 • Potřeba využívat službu – situace žadatele vyžaduje pomoc druhé osoby
 • Volná kapacita služby
 • Služba je poskytována v předem dohodnutém dni a čase
 • Splnění formálních náležitostí

Oblasti, v kterých pomoc poskytujeme   

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
Pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, přesun na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostředí

Pomoc při osobní hygieně.
Pomoc při osobní hygieně ve středisku osobní hygieny nebo v domácnosti klienta, pomoc při základní péči o vlasy a nehty (umytí, fénování, zástřih nehtů na rukách), pomoc při použití WC

Poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
Dovoz a donáška obědů do domácností nebo stravování v jídelnách penzionů, příprava a podání jídla a pití v domácnosti

Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
Zajištění běžného či velkého úklidu domácnosti, zajištění nákupů a pochůzek, praní a žehlení osobního či ložního prádla, pomoc při topení v kamnech

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Doprovod dospělých k např. lékaři, na úřady. Doprovod dětí např. do školských zařízení

Formy, dostupnost a působnost služby

Terénní služba

 • poskytována v přirozeném prostředí (domácnostech) klientů,
 • služba je dostupná 7 dní v týdnu, 24 hodin denně

Ambulantní služba

 • poskytována ve Střediscích osobní hygieny v DPS Rychnov nad Kněžnou (Na Drahách 831), v  DPS Solnice (Pod Poštou 6),  v DPS Černíkovice (Černíkovice 213)
 • služba je dostupná v pracovní dny 7:00–15:30 hodin
 • poskytována v jídelnách domů s pečovatelskou službou (Na Drahách 831 a Na Drahách 1595) ve všední dny v určeném časovém rozsahu
 • služba je bezbariérová

Dostupnost služby

Službu poskytujeme obyvatelům s trvalým bydlištěm na území:

Rychnova nad Kněžnou a přilehlých obcí (Lipovka, Lokot, Litohrady, Městská a Panská Habrová, Končiny, Dlouhá Ves, Roveň, Jámy, Dubno),

Černíkovic a Domašína, 

Solnice a Ještětic.

U osob, které mají trvalé bydliště mimo výše uvedené obce je službu možno poskytovat za předem dohodnutých podmínek. Více informací podá sociální pracovnice na tel. č. 602 619 478

Platba za služby

Ceny za poskytované úkony jsou uvedeny v ceníku.

V případě nespokojenosti s poskytnutou službou, máte právo podat si stížnost dle postupu uvedeného v dokumentu Informace pro podání stížnosti.

Kontakt pro zájemce o službu

Sociální pracovnice
Bc. Marta Mykyta
po–pá 7:00–15:30
tel: 602 619 478
email: soc.pracovnice@pro-sen.eu

Dokumenty

Foto