Veřejný závazek Denního stacionáře

Poslání

Denní stacionář napomáhá osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti v případech, kdy toto vylučuje jejich stav zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služby v nejméně omezujícím prostředí.

Principy

Společnost a její pracovníci se při poskytování služeb vždy řídí takovými pravidly, která zaručují uživatelům následující: respekt jejich individuality, zachování a chránění jejich důstojnosti, respekt jejich potřeb a práv, rovnost a partnerství mezi uživatelem a poskytovatelem.                            

Cíle

Orientované na uživatele:

 • Zajistit kvalitní péči a celodenní dohled
 • Posilovat soběstačnost, udržovat dovednosti klienta pro vlastní sebeobsluhu
 • Udržovat sociální kontakt s rodinou a nejbližším okolím
 • Podporovat rodiny pečující o jejich blízké
 • Podporovat klienty při uplatňování osobních práv a zájmů
 • Respektovat individualitu klienta, chránit a zachovávat jeho důstojnost
 • Zajišťovat rovnost mezi uživatelem a poskytovatelem služby

Orientované na službu:

 • Poskytovat sociálně-zdravotní služby vycházející z potřeb uživatelů
 • Rozvíjet a naplňovat standardy ve službě
 • Zajistit vzdělávání svých pracovníků

Orientované na společnost:

 • Spolupracovat s úřady, samosprávnou
 • Spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb

Orientované na rodinu:

 • Odlehčit osobě, která pečuje o osobu blízkou
 • Podporovat rodiny pečující o jejich blízké