Informace ohledně odchodu klientů ze zařízení a testování od 16. prosince 2020

16.12.2020

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1325 se ruší zákaz vycházení pro klienty Domova pro seniory od 16. 12. 2020.

Vycházky klientů mimo zařízení mohou probíhat při dodržení následujících bezpečnostních pravidel:

  1. vycházka do 6 hodin bude umožněna a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19
  2. klient používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Jelikož jsou vycházky nad 6 hodin povoleny pouze za podmínky, že klient po návratu stráví 3-4 dny v oddělených prostorách, nejsme schopni tyto vycházky z technických důvodů umožnit.

Testování pro uskutečnění návštěvy ve dnech 24. 12. a 25. 12. bude možno provést 23. 12. 2020 v našem zařízení.

Testování v pátek 25. 12. 2020 nebude z personálních důvodů v našem zařízení možno provést. Tedy osoby, které budou chtít na návštěvy ve dnech 26. 12. a 27. 12., si musí testy zařídit v jiném odběrovém zařízení.

Na testování si nezapomeňte donést občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.