Informace pro návštěvy v Domově pro seniory

31.03.2021

AKTUALIZACE K 22. 3. 2021

Návštěvy klientů od pondělí 22. 3. 2021 budou probíhat v pracovních dnech v dopoledních časech od 9:00 do 10:30 hod. a odpoledních časech od 14:00 do 16:30 hod. V sobotu a neděli pak od 14:00 do 15:30 hod. Doba návštěvy je vymezena na 30 minut.

Klienta může navštívit pouze 1 osoba!!!!!

Termín návštěvy je nutné předem zarezervovat u sociální pracovnice v pondělí až pátek na tel. čísle 773 777 384. Bez rezervace nebude osoba do zařízení vpuštěna a návštěva nebude uskutečněna.

Do budovy budou vpuštěni pouze osoby s respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (který si obstarají na vlastní náklady). Toto nařízení platí i v případě donesení balíku, který musí být nadepsán jménem klienta!!!!

Návštěva bude umožněna pouze za níže uvedených podmínek:

  • Navštěvující osoba má provedeno vyšetření RT-PCR nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem provedeným nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy v zařízení
  • Nebo má potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 v době 90 dnů před dnem návštěvy (vydá ošetřující lékař)
  • Nebo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

Doklad bude předáván zdravotní sestře při každé návštěvě, která následně návštěvu zprostředkuje.
Osoba, které předloží doklad formou SMS, podepíše čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost předložených údajů.

Každá osoba navštěvující klienta před návštěvou podepíše čestné prohlášení spojené s nemocí COVID-19 a bude jí změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u klienta. Místo setkání klienta s návštěvou určí personál.

Testy přímo na místě PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s. budou prováděny pouze v pracovní dny:

Pondělí      13:00 – 13:30
Středa 13:00 – 13:30
Pátek 13:00 – 13:30

Na testování se NEMUSÍTE objednávat, stačí přijít v uvedeném časovém rozsahu. Před samotným odběrem vyplníte čestné prohlášení s informovaným souhlasem o provedení testu. Pokud návštěva odmítne dotazník vyplnit, test se neprovede a návštěva nebude umožněna. Po otestování obdržíte potvrzení o provedení testu. Následně máte 48 hodin na objednání a provedení návštěvy.

Navštěvující osoba si má stále možnost nechat udělat vyšetření v jakémkoliv odběrovém místě, které vám vydá potvrzení. Nejbližší je v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou.

Děkujeme za respektování nastavených pravidel a prosíme o trpělivost a ohleduplnost vůči našim zaměstnancům a ostatním klientům.