Upozornění na změnu návštěv klientů domova pro seniory od 13.12.2021

21.12.2021

Na základě epidemiologické situace zavádíme od pondělí 13. 12. 2021 pro návštěvy tato pravidla:

 1. Termín návštěvy je nutné předem zarezervovat u sociální pracovnice v pondělí až pátek na tel. čísle 773 777 384. Bez rezervace nebude osoba do zařízení vpuštěna a návštěva nebude uskutečněna.
 2. Návštěvy budou možné v pracovních dnech v dopoledních časech od 10:00 do 11:00 hod. a odpoledních časech od 14:00 do 17:00 hod. V sobotu a neděli pak dopoledne od 9:00 do 11:00 a odpoledne od 14:00 do 16:00 hod.
 3. Doba návštěvy je vymezena na 1 hodinu a klienta mohou navštívit maximálně 2 osoby.
 4. Setkání klienta s návštěvou bude probíhat na oddělení. Děti do 12 let budou mít návštěvy povoleny pouze s RT – PCR testem s negativním výsledkem, ne starším než 72 hodin.
 5. Do budovy budou vpuštěny pouze osoby s respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (který si obstarají na vlastní náklady).  
 6. Návštěva bude umožněna pouze za níže uvedených podmínek:
  • Navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením a prokáže se občanským průkazem
  • nebo prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba nařízené izolace podle platného mimořádného opatření MZČR a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) nebo RT – PCR testu neuplynulo více než 180 dní, o tomto doloží doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS a prokáže se občanským průkazem
  • nebo předloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od dokončeného očkovacího schématu uběhlo alespoň 14 dní, přičemž nejeví známky onemocnění.
   Dokladem se návštěva bude prokazovat při každé návštěvě.
 7. Každé osobě navštěvující klienta bude před návštěvou změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiné respirační příznaky nemoci, nelze připustit její přítomnost u klienta.

Odchod klientů mimo zařízení

Jelikož nejsme schopni z technických důvodů v případě zjištění nákazy COVID-19 zajistit karanténu na jednolůžkovém pokoji a bylo by tak ohroženo zdraví ostatních uživatelů, budou se vycházky klientů mimo zařízení řídit následujícími pravidly:

 1. Návštěva klienta v domácím prostředí bude v minimální délce trvání 10 dnů.
 2. Před návratem do zařízení bude vyžadováno potvrzení o RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, ne starší než 24 hodin.
 3. Pokud bude mít klient pozitivní RT-PCR vyšetření, podstoupí povinnou izolaci v domácím prostředí a poté bude přijat zpět do zařízení.

Děkujeme za respektování nastavených pravidel a prosíme o trpělivost a ohleduplnost vůči našim zaměstnancům a ostatním klientům.