Přeprava imobilních osob

Služba je poskytovaná Sociálními službami města Rychnov nad Kněžnou a jedná se o službu mimo  rámec sociálních služeb ve smyslu zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a je službou dodatkovou. Služba nenahrazuje MHD a taxi a je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením, které potřebují pomoc druhé osoby a jejich doprovodu, zejména do zdravotnického zařízení a na místa, kam tyto osoby nejsou schopny si vlastními silami zajistit dopravu. Cílem služby je udržet sociální kontakt imobilních osob se společenským prostředím a dopravit imobilní osoby, bez velkých překážek, na místo určení. Přeprava není určena pro osoby na lehátku (osoba není schopna samostatného sedu).

Cena služby „přeprava imobilních osob“ je smluvní cenou.

Dokumenty

Foto