Kuchyň – zajištění stravování

Společnost PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s. provozuje od roku 2019 vlastní kuchyň v nově postavené budově Na Drahách 1826.

Kuchyň společnosti zajišťuje stravu pro:

  • klienty Domova pro seniory v rozsahu celodenní stravy (snídaně, svačiny, oběd, večeře)
  • klienty Pečovatelské služby v rozsahu zajištění oběda, případně pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou i s možností zajištění celodenní stravy
  • klienty Denního stacionáře v rozsahu zajištění oběda, případně i s možností zajištění celodenní stravy
  • zaměstnance společnosti

Při výběru vhodné skladby jídel je využíváno služeb nutričního terapeuta, který dbá zásad racionální výživy vzhledem k věku a potřebám hlavních odběratelů – osob v seniorském věku. V případě nutnosti je zajišťována dietní strava. Pro klienty se sníženou schopností příjmu potravy je hotová strava upravována částečným nebo úplným mletím.

Stravu mohou klienti Domova pro seniory konzumovat v jídelně nebo na pokojích.

Klienti Pečovatelské služby konzumují stravu formou ambulantní služby v jídelnách domů s pečovatelskou službou (klient si dochází do jídelny, kde je oběd naservírován na talíř), nebo formou terénní služby dovážkou do domácnosti klienta (strava je dovezena v nerezových jídlonosičích v termoobalu).

Klientům Denního stacionáře je strava podávána v prostorách Domovinky.

Zaměstnanci mají k dispozici vlastní jídelnu.

Informace, za kterých je možné stravu odebírat, jsou k dispozici na stránkách příslušné služby.

Ke stažení

Foto