Projekt Denní stacionář

Projekt řeší problém nevyhovujícího zázemí sociální služby Denní stacionář, kterou poskytuje žadatel-Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou svým klientům. V současné době provozuje žadatel denní stacionář o kapacitě 20 klientů v stávající budově. Prostory jsou však malé, nedostačují stávajícímu počtu klientů ani zvyšujícím se nárokům na poskytované služby a v případě zachování stávajícího stavu by žadatel musel přistoupit ke snížení stávající kapacity. To ale odporuje zvyšujícímu se zájmu o tuto službu ze strany několika cílových skupin - lidí zdravotně handicapovaných, neschopných samostatného života a jejich rodinných pečovatelů, lidí osamělých či jinak ohrožených sociálním vyloučením. Z tohoto důvodu se žadatel rozhodl využít nově budovaného objektu nízkoprahového zařízení pro poskytování sociálních služeb v Rychnově nad Kněžnou k přemístění stacionáře do nových, větších a dispozičně vhodnějších prostor v přízemí tohoto objektu.

Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení zdravotně či jinak znevýhodněných osob a osob pečujících o závislé členy rodiny zachováním a posílením kapacity denního stacionáře. Přímým cílem projektu je vybavení nového dostatečně kapacitního denního stacionáře v Rychnově nad Kněžnou tak, aby splňoval současné hygienické i provozní nároky k příjemnému, zdravému a motivujícímu pobytu zdravotně handicapovaných a jinak závislých osob.

Celkové náklady projektu jsou 1 806 500 Kč, projekt byl realizován v období  7/17-9/18.

 

Projekt je spolufinancován Evopskou unií

 

Evropský fond pro regionální rozvoj    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR