Pronájem kompenzačních pomůcek

Podmínky poskytování služeb

Kompenzační pomůcka (dále KP) se půjčuje na základě nájemní smlouvy, kterou je nájemce povinen sepsat s příslušným pracovníkem v kanceláři Sociálních služeb před převzetím KP a zaplacení zálohy na dobu, kterou si sám nájemce určí.

Cena za zapůjčenou pomůcku je dána ceníkem, který schvaluje Správní rada o. p. s.

Přepravu pomůcky si nájemce zajistí na vlastní náklady. Nemůže-li tak učinit z vážných důvodů, může mu být kompenzační pomůcka dovezena za podmínek uvedených v ceníku.

Kde a kdy službu poskytujeme

Dům s pečovatelskou službou, Penzion Anežka
Na Drahách 831
516 01 Rychnov nad Kněžnou

V pracovní dny 7:00–15:00 hodin, příp. dle telefonické domluvy

Kontaktní osoba

Sociální pracovnice
Bc. Marta Mykyta
po–pá 7:00–15:30
tel: 602 619 478
email: soc.pracovnice@pro-sen.eu

 

Ukázky pomůcek

 

Dokumenty